Health check-up for women

Giá: 2,353,600 đ

Giá cũ: 0 đ

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN

Liên hệ đăng ký gói khám và nhận tư vấn qua hotline: 1900 98 68 68

Email:

CHI TIẾT DỊCH VỤ

Price based on the Circular №14/2019/TT-BYT dated 5/7/2019

Details Price
1 Pelvic exam 38,700
2 Breast examination 38,700
3 Colposcopy 61,500
4 Transvaginal ultrasound 181,000
5 Abdominal ultrasound 43,900
6 Bilateral breast ultrasound 43,900
7 Pap Smear 550,000
8 Aptima HPV assay 750,000
9 Gram stain 68,000
10 Automated complete urinalysis 27,400
11 Cancer Antigen 125 test (CA¹²⁵) [Blood] 139,000
12 Total calcium test [Blood] 12,900
13 Estradiol level test 80,800
14 Progeserol level test 80,800
15 Prolactin level test 75,400
16 Follicle-stimulating hormone (FSH) level test 80,800
17 Luteinizing Hormone (LH) level test 80,800
  Full package 2,353,600