LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN

Vui lòng để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ đến bạn sớm nhất.

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

Address: 216 Nguyen Cong Tru - Quan Son Tra - Da Nang City
Email: cskh@benhvien199.vn - Hotline: 1900.98.68.68

 


Board of directors


Head of Hospital: MD Quach Huu Trung
Email: - quachhuutrung@benhvien199.vn
- quachhuutrung@gmail.com
Phone number: 1) 02363986887 2) 0916306466
Vice President: Dr Specialist Level II Nguyen Van Dang
Email: nguyenvandang@benhvien199.vn
Phone number: 1) 02363986883 2) 0913413487
Vice President: Dr Specialist Level II Tran Quang Phap
Email: tranquangphap@benhvien199.vn
Phone number: 1) 02363987599 2) 0988002249

 


General Planning Department


Head of Department: Dr Specialist Level II Truong Xuan Hung
Email: truongxuanhung@benhvien199.vn
Phone number: 1) 02363985999 2) 0905667669
Deputy Head of Department: Cao Thi Hai Yen
Email: - caothihaiyen@benhvien199.vn
- caoyenbv199@gmail.com
Phone number: 1) 02363946199 2) 0912492699
Deputy Head of Department: Bui Van Hanh
Email: - buivanhanh@benhvien199.vn
- buivanhanhbv199@gmail.com
Phone number: 1) 02363986886 2) 0794198199
Professional Department:
Email: khth199@gmail.com   Phone number: 02363986888

 


Nursing Department


Head of Department: Truong Van Truong
Email: truongvantruong199@gmail.com
Phone number: 1) 02363987163 2) 0996015537
Deputy Head of Department: Nguyen Minh Hai
Email: haibv199@gmail.com
Phone number: 1) 02363986198 2) 0986356667
Deputy Head of Department: Nguyen Manh Ha
Email: nguyenmanhhabv199@gmail.com
Phone number: 1) 02363987786 2) 0979094999

 


Finance Department


Head of Department: Bui Thi Kim Anh
Email: - buithikimanh@benhvien199.vn
- kimanhbv199@gmail.com
Phone number: 1) 02363985199 2) 0905044585
Deputy Head of Department: Phan Thi Ngoc Oanh
Email: - phanthingocoanh@benhvien199.vn
- ngocoanhbv199@gmail.com
Phone number: 1) 02363986884 2) 0917308199
Deputy Head of Department: Le Thi Thanh Huyen
Email: - lethithanhhuyen@benhvien199.vn
- huyenltt184@gmail.com
Phone number: 1) 02363986885 2) 0917067199

 


Administrative Department


Head of Department: Le Tung Son
Email: - letungson@benhvien199.vn
- sontunglam199@gmail.com
Phone number: 1) 02363987708 2) 0914048548
Deputy Head of Department: Nguyen Thi Phuong Dung
Email: - nguyenthiphuongdung@benhvien199.vn
- phuongdungbv199dn@gmail.com
Phone number: 1) 02363987164 2) 0913414595
Deputy Head of Department: Nguyen Thi Hai Anh
Email: - nguyenthihaianhbv199@gmail.com
Phone number: 09141136209

 


Pharmacy Department


Head of Department: Dr Specialist level I Nguyen Duc Cuong
Email: - nguyenduccuong@benhvien199.vn
- dsicuong199@gmail.com
Phone number: 1) 02363986199 2) 0903514578
Deputy Head of Department: Dr Specialist level I Duong Phu Minh
Email: duongphuminh@benhvien199.vn
Phone number: 0913415146

 


Department of Medical Equipment & Material


Deputy Head of Department: Le Van Hoan
Email: - levanhoan@benhvien199.vn
- levanhoantbytbv199@gmail.com
Phone number: 0975268242

 


Outpatient & Emergency Department


Head of Department: Dr Specialist level I Hoang Phuong Thuy
Email: hoangphuongthuy@benhvien199.vn
Phone number: 1) 02363985288 2) 0982053198
Deputy Head of Department: Dr Specialist level I Nguyen Xuan Binh
Email: binhbv199@gmail.com
Phone number: 0982511299

 


Pediatric Department of Intensive Care and Toxic Management


Deputy Head of Department: Dr Specialist level I Vu Dinh Chung
Email: vudinhchung@benhvien199.vn
Phone number: 1) 02363986874 2) 0915851186

 


Laboratory Department


Head of Department: Master of Medicine Tran Thi Hong Le
Email: - tranthihongle@benhvien199.vn
- drhongle199@gmail.com
Phone number: 0905374988
Deputy Head of Department: Pham Thi Anh Nguyet
Email: nguyetpham2911@gmail.com
Phone number: 0968097707
Deputy Head of Department: Mai Xuan Thu
Email: smxthu@gmail.com
Phone number: 0902968756

 


Diagnostic Imaging Department


Deputy Head of Department: Dr Specialist level I Tran Thi Phuong
Email: tranthiphuong@benhvien199.vn
Phone number: 1) 0935675026 2) 0833800199
Deputy Head of Department: Dr Specialist level I Hoang Anh Tuan
Phone number: 0973630363

 


Pathology Department


Deputy Head of Department: MPS Tran Ngoc Hai
Email: tranngochai@benhvien199.vn
Phone number: 0905272559

 


Infection Control Department


Person in charge: Dr Dinh Thi Thu Tham
Email: Dinhthithutham@benhvien199.vn
Phone number: 0834010122

 


Nutrition Department


Person in charge: Nguyen The Thien
Email: - nguyenthethien@benhvien199.vn
- thethien199@gmail.com
Phone number: 1) 02363987701 2) 0989249988

 


Department of Rehabilitation & Professional Diseases


Head of Department: Dr Specialist level I Vo Thi Hong Huong
Email: - vothihonghuong@benhvien199.vn
- drhonghuong@gmail.com
Phone number: 0905178516
Deputy Head of Department: Dr Tuong Thi Thu Huong
Email: tuonghuong199@gmail.com
Phone number: 0905521618

 


Department of Neurology & Psychiatry


Head of Department: Dr Specialist level I Hoang Thi Diem Hang
Email: - hoangthidiemhang@benhvien199.vn
- drdiemhang@gmail.com
Phone number: 0947406029
Deputy Head of Department: Dr Specialist level I Nguyen Thi Bich Le
Email: nguyenthibichle@benhvien199.vn
Phone number: 0982103199

 


Department of Cardiology, Gerontology, Nephrology & Rheumatology


Head of Department: Dr. Specialist level II Tran Nam Chung
Email: - trannamchung@benhvien199.vn
- namchungbv199@gmail.com
Phone number: 0906535998
Deputy Head of Department: Dr Specialist level I Hoang Van Duc
Email: duc1980199@gmail.com
Phone number: 0963944666

 


Department of Internal Gastroenterology, Endocrinology & Hematology


Head of Department: Dr Specialist level II Nguyen Thi My Ly
Email: - nguyenthimyly@benhvien199.vn
- myly005@yahoo.com.vn
Phone number: 1) 02363986033 2) 0905401996
Deputy Head of Department: Dr Specialist level I Tran Quoc Khanh
Email: drkhanh199@gmail.com
Phone number: 0947837471

 


Department of Dermatology, Tuberculosis & Pulmonology


Head of Department: Dr Specialist level II Nguyen Thi Nhung
Email: - nguyenthinhung@benhvien199.vn
- drnhung77@gmail.com
Phone number: 1) 02363987200 2) 0912285508
Deputy Head of Department: Dr Specialist level I Nguyen Thi Cam Ha
Email: - nguyenthicamha@benhvien199.vn
- nguyencamha1234@gmail.com
Phone number: 0905066549
Deputy Head of Department: Dr Specialist level I Nguyen Van Huan
Email: drhuan7983@gmail.com
Phone number: 0973311006

 


Pediatric Department of Infectious Disease 


Deputy Head of Department: Dr Specialist level I Ha Quang Phuong
Email: haquangphuong@benhvien199.vn
Phone number: 1) 02363987393 2) 0905194007
Deputy Head of Department: Dr Specialist level I Le Thi Xuan
Email: lexuan251279@gmail.com
Phone number: 0868871895

 


Pediatric Department of Traditional Medicine


Head of Department: Dr Specialist level I Le Ngoc Giang
Email: - lengocgiang@benhvien199.vn
- legiangbs@gmail.com
Phone number: 1) 02363987722 2) 0914057154
Deputy Head of Department: Dr Specialist level I Tran Thi Tho
Email: trantho01041976@gmail.com
Phone number: 0976191517
Deputy Head of Department: Dr Specialist level I Tran Thi Thuy
Email: tranthuy20091981@gmail.com
Phone number: 0981328559

 


Department of Trauma, Burns & Sports Medicine


Deputy Head of Department: Dr Specialist level I Phung Cao Cuong
Email: - phuongcaocuong@benhvien199.vn
- bscuong199@gmail.com
Phone number: 0988865091
Deputy Head of Department: Dr Specialist level I Nguyen Van Quoc
Email: dr.nguyenvanquoc1976@gmail.com
Phone number: 0975251468

 


Department of General surgery, Obstetrics & Gynaecology


Person in charge: Doctor of Medicine Bui Vu Thinh
Email: buivuthinh@benhvien199.vn
Phone number: 0396935347

 


Department of Odonto-Stomatology and Ophtalmology


Head of Department: Dr Specialist level I Nguyen Thi Huyen
Email: - nguyenthihuyen@benhvien199.vn
- bshuyenbv199@gmail.com
Phone number: 0914781025
Deputy Head of Department: Dr Specialist level I Nguyen Thi Hong Thai
Email: - nguyenthihongthai@benhvien199.vn
- hongthaibv199@gmail.com
Phone number: 0982559441
Deputy Head of Department: Dr Specialist level I Hoang Thi Thu Hoai
Email: dentist.hoai@gmail.com
Phone number: 0905550248

 


Department of Otolaryngology


Head of Department: Dr Specialist level II Le Van Diep
Email: levandiep@benhvien199.vn
Phone number: 0905929819
Deputy Head of Department: Dr Specialist level I Duong Thi Thu Hien
Email: duongthithuhien@benhvien199.vn
Phone number: 0973799957

 


Department of Anesthesia & Resuscitation


Deputy Head of Department: Dr Specialist level I Nguyen The Huynh
Email: thehuynhbv199@gmail.com
Phone number: 0988255258